Jeg har været med til at bygge Center for Humanistisk Sundhedsforskning op fra grunden. Centeret har til huse på Saxo-Instituttet, Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet. Jeg sidder i styregruppen og arbejder tæt sammen med dem om forskning i pension og ældre menneskers hverdagsliv.

Logo CoRe

Sammen med hjerneforsker Ellen Garde laver jeg foredrag om hvordan aldring påvirker os, og hvordan vi kan forebygge og lære at leve med de forandringer der opstår med alderen. Vi kommer omkring de mentale og sociale muligheder og udfordringer, og diskuterer fordomme, holdninger og ønsker til alderen med jer. Se mere her

Ellen portræt

Jeg holder foredrag og kurser i samarbejde med Bent Mathiasen, der er indehaver af Mathiasen Motivation, og i mange år har beskæftiget sig med seniorer på arbejdsmarkedet. Vi tilbyder forskellige fyraftensforedrag og kurser til virksomheder, fagforeninger, kommuner og pensionskasser, hvor vi går i dybden med både praksis- og forskningsvinklen på seniorer på arbejdsmarkedet, pensionsovergange og pension.

Læse mere om vores fælles foredrag her

Logo Mathiasen Motivation

Jeg er medlem af Sundhedsstyrelsens partnerskab om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet. Fra 2019 og tre år frem skal jeg sammen med bl.a. Ældre Sagen, PFA Pension, Danske Seniorer, Dansk Arbejdsgiverforening, KL, Faglige Seniorer og Akademikerne hjælpe Sundhedsstyrelsen med at afdække og videreudvikle god praksis for pensionsovergange.

Jeg er desuden medlem af Sundhedsstyrelsens faglige referencegruppe under Videnscenter for Værdig Ældrepleje.

Logo SST

Jeg er medlem af Nordic Gerontological Federations videnskabelige komite. Organisationen samler den nordiske aldringsforskning, og arrangerer blandet andet konferencer og nyhedsbreve. Min rolle er at være med til at sikre det videnskabelige niveau på bidragene til den Nordiske Gerontologiske Kongres der afholdes hvert andet år.

Logo NGF

Jeg samarbejder med virksomheden GruppeVIS, der tilbyder gruppeforløb for modne mænd. Jørgen og Cathrine har i en årrække udviklet metoder for gruppeforløb og tilbyder nu disse til mænd i pensionsovergangen. Visionen for GruppeVIS er, at dine overgange som moden mand bliver meningsfulde og attraktive, fyldt med VISdom, fællesskab og nye livgivende skridt

Logo

Jeg har i 10 år været engageret i Center for Sund Aldring, som er et tværvidenskabeligt forskningscenter på Københavns Universitet. Jeg er initiativtager til projektet ‘Fra arbejdsliv til seniorliv’ og samarbejder herigennem bl.a. med Vejle Kommune om tiltag til mennesker i pensionsovergangen.

Logo

Her er nogle af dem jeg har arbejdet for, eller modtaget midler fra

Logo PBU
Logo IDA
Link til Fonden Ensomme Gamles Værn
Logo Velliv
Logo
Logo
Logo