Alder, hjernen og samfund: En hjerneforsker og en kulturforsker gør viden om aldring relevant for dig og din hverdag

Fælles foredrag af Ellen Garde og Aske Juul Lassen

Ellen og Aske kommer omkring mentale og sociale muligheder og udfordringer forbundet med alderen. Ellen tager sig af hjernens potentiale og Aske tager sig af det sociale og kulturelle. Vi provokerer hinanden og jer og diskuterer fordomme, holdninger, ønsker og muligheder.

Ellen præsenterer sin forskning i din aldrende hjerne, og fokuserer på vigtigheden af at bevare mental reserve. Hun kommer med konkrete forslag og øvelser til hvordan du kan bevare den mentale reserve, som let kan blive en del af din hverdag.

Aske præsenterer sin forskning i den sociale og kulturelle betydning af pension og pensionsovergange. Baseret på cases viser han vigtigheden af at have en hverdagsstruktur, forberede sin pension , skabe mening og bevare engagementet.

Foredraget afsluttes med en diskussion mellem Ellen, Aske og publikum. Her diskuterer vi hvad et godt seniorliv er, og for hvis skyld man skal holde sig i gang.

Foredraget skal med ny viden bidrage og motivere til refleksioner omkring egne udfordringer og ikke mindst muligheder hele livet, men især under pensionen eller pensionsovergangen, alt efter hvor i som publikum er henne i livet.

Foredraget varer 2-3 timer og kan tilpasses fagforeninger, forsamlingshuse, højskoler, pensionskasser etc. Hvis i ønsker et særligt fokus, kan vi indgå i dialog om dette.