Forside Framing Age

Kapitel på engelsk om den måde ældrelivet formes på i Danmark som en aktiv livsfase. I kapitlet analyserer jeg forskellige initiativer som aktivitetscentre og innovationspartnerskaber via etnografisk feltarbejde.