Artikel på engelsk om min og kollegers deltagelse i innovationspartnerskabet Lev Vel. Her analyserer vi vores bidrag og hvordan etnografi om ældre menneskers hverdagsliv kan bruges til innovation.