Smid ikke guld på gaden: Længere arbejdsliv til gavn for alle

Der er mange veje på pension, og selvom mange mennesker drømmer om hvad de skal foretage sig efter arbejdslivet, er der mange der har svært ved at finde rytmen i det nye liv. En del vender tilbage på arbejdsmarkedet, nogle starter virksomheder, og for mange bliver det ved ønsker om at de havde fortsat lidt endnu. Rigtig mange kunne være blevet nogle år længere på deres arbejdsplads, hvis forholdene havde været til det. Og rigtig mange arbejdspladser kunne have haft glæde af seniormedarbejdernes kompetencer og erfaringer nogle år endnu.

Forskningen peger på at forlængelsen af arbejdslivet både er godt for arbejdspladsens trivsel og produktivitet, og at det er godt for seniormedarbejdernes livskvalitet at have gradvise overgange. Samtidig letter det overdragelsen af arbejdsopgaver, og for mange arbejdspladser er seniormedarbejdernes fleksibilitet en fordel, de fx kan bruge i spidsbelastningsperioder.

I dette foredrag viser jeg en række eksempler på seniorledelse på arbejdspladser, og hvorfor at det giver god mening at forholde sig aktivt til sine seniormedarbejdere. En del af det handler om basal dialog og anerkendelse, men der er også meget at hente i at tænke gradvise og fleksible overgangsordninger, seniorsamtaler osv. Meget af det handler om planlægning, og at have seniormedarbejdernes livssituation for øje.

Ved brug af cases fra egen og andres forskning, viser jeg dels hvorfor det er vigtigt at holde på seniormedarbejderne, og dels hvordan man kan gøre det. Jeg lægger op til dialog mellem ledere og medarbejdere, og giver inspiration til hvordan man kan komme videre med dialogen og seniorledelsen.

Foredraget varer 1-3 timer, og er oplagt til fx virksomheder, ledelsesseminarer, fagforeninger eller pensionskasser. Hvis i ønsker et særligt fokus, kan vi sagtens indgå i en dialog om dette. Jeg har forsket i mange aspekter af seniorlivet, og kan derfor favne bredt.