Overskrift

Pensionsovergangen er under forandring. Fra at være en naturliggjort ende på et langt arbejdsliv, er der i dag mange veje på pension over nye karrierer, iværksætteri, overgangsjobs og gradvise overgange. I denne artikel giver jeg et kort historisk overblik over pension, samt en definition af pension og overgange. Dette bruger jeg til at vise, hvordan pension i stigende grad er individualiseret, og hvordan dette både rummer potentialer og udfordringer. De nye pensionsveje rammer ofte socialt skævt, men giver også mulighed for at komponere sin tredje akt efter eget hoved.