Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, der søges løst i aldringspolitikken. Forfatterne viser, hvordan problemer som afhængighed af serviceydelser, forfald, ensomhed og passivitet bliver problematiseret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.