Brugerdreven innovation til seniorer

Brugerdreven innovation går ud på at du skal forstå dine brugere, hvis du vil lykkes med at målrette et produkt til dem. Denne type innovation kan oftest ikke udføres tilfredsstillende gennem spørgeskemaundersøgelser eller fokusgrupper, fordi at de behov og situationer et nyt produkt eller en ny service skal skabe er hypotetiske. Fokusgruppen er zoologisk have, men du har brug for at forstå de sociale dynamikker ude i junglen: hverdagslivet.

FORSTÅ SENIORERS HVERDAGSPRAKSIS

Brugerdreven innovation kræver forståelse af den hverdagspraksis som et produkt eller en service skal blive en del af. Du skal derfor ud og mærke virkeligheden og følge seniorerne rundt i deres hverdag. Det kan jeg hjælpe dig med, enten ved at lave feltarbejdet for dig, ved at hjælpe dig med at lave det, eller ved at bruge løs af min eksisterende viden om seniorers hverdagspraksisser.

FIND MØNSTRENE

Jeg har en lang portefølje af projekter med brugerdreven innovation til seniorer, bl.a. inden for træningsudstyr, kost og fødevarer, medicin og teknologier der fremmer sociale møder. Disse projekter har givet mig en grundig forståelse af seniorers hverdagspraksisser, som kan hjælpe dig med at udvikle, målrette eller promovere dit produkt. For selvom seniorer er mindst lige så forskellige som andre aldersgrupper, er der også mønstre i deres hverdag, forbrug og behov.