Komponér din 3. akt

2-dages kursus for seniorer. Udbydes fx til arbejdspladser, fagforeninger, pensionskasser, højskoler, foreninger eller kommuner. Nedenstående er et eksempel, og hvis i ønsker et særligt fokus, kan vi indgå i dialog om dette.

 

Deltagerne opnår at:

  • Gøre sig bevidste om deres ønsker til den 3. Akt
  • Begynde at overveje hvad der skal ske efter arbejdslivet og hvad der giver mening for dem selv
  • Få indblik i hvilke forskellige komponenter der udgør deres personlige 3. akt, fx familie, parforhold, venner, interesser og bolig
  • Få inspiration til måder at komponere den 3. akt på gennem præsentationer af cases og samtaler mellem deltagere

Eksempel på program:

Dag 1:

Formiddag: ’Det nye ældreliv’

I den første session af kurset fokuseres der dels på at skabe et godt og deltagende rum for deltagerne, dels at give dem en overordnet forståelse for de forandringer der er sket med alderdommen og livsforløbet i de sidste årtier, for at sætte deres egen situation i relief.

Velkomst og præsentation af deltagere

Herunder introducerende gruppeøvelser, hvor deltagerne på forskellige måder kommer i tale og bliver hørt.

’Det nye ældreliv’, den tredje akt og seniorrevolutionen

På baggrund af min og andres forskning om nutidens seniorliv, giver jeg en overordnet indflyvning til emnet, og viser de mange forskellige muligheder for udfoldelse der er primært gennem cases, men også gennem statistik.

Workshop: hvor står du?

Efter mit oplæg afholdes en workshop om deltagernes ståsted i livet og udfordringer med at blive ældre

Frokost

Eftermiddag: Pension og pensionsovergange

I den anden session zoomer vi ind på pension og pensionsovergange, for at gøre deltagerne i stand til dels at reflektere over hvad der er vigtigt for dem, og dels at forstå hvad forskningen peger på som vigtige aspekter at forberede sig på.

Præsentation: Hvad ved vi fra forskningen? Om forberedelse og det nye hverdagsliv + inspirerende casehistorier fra min forskning

Igennem udvalgte cases og andres forskning præsenteres et forskningsperspektiv på hvad der er vigtigt at forberede eller organisere når man er på vej på pension, eller måske allerede er kommet det. Der vil særligt være fokus på alt det ikke-økonomiske, såsom parforhold, relationer, interesser, hverdagsstruktur og bolig.

 

Øvelse og workshop

Deltagerne sættes til at tegne deres egen vej på pension, og de skal derefter arbejde i grupper om de dele af den 3. akt der er vigtige for dem.

Afrunding på dagen og små opgaver til i morgen om at præsentere ønsker til den 3. Akt

Dag 2:

Formiddag: Engagement og rettigheder

I tredje session får deltagerne mulighed for at præsentere og diskutere deres indsigter fra den første dag, samt får inspiration til at komponere deres 3. akt ved at få overblik over de mange måder at engagere sig på som senior. Desuden præsenteres økonomiske og juridiske aspekter af pensionslivet af en udefrakommende gæst.

Øvelse:

Deltagerne præsenterer deres opgaver om deres egne ønsker til den 3. akt og vi arbejder videre med dem.

Præsentation: Måder at engagere sig på

Jeg præsenterer forskellige typer af pensionsovergange, og idéer til interesser og måder at engagere sig på, både som en del af og uden for arbejdsmarkedet, fx overgangsjobs, senkarrierer, iværksætteri, frivilligt arbejde, foreningsarbejde o.a.

Præsentation: Om rettigheder eller økonomi (efter ønske)

Præsentation fra fx jurist eller pensionskasse om økonomi og/eller rettigheder som pensionist. Gæst og emne justeres efter arrangørernes ønske.

Frokost

Eftermiddag: Indsigter og mening

I fjerde og afsluttende session opsamles på de indsigter og inspirationer som deltagerne har fået. Kurset afrundes med en samtale mellem kursusholdernes og deltagerne om mening og meningsskabelse i den 3. akt.

Gruppearbejde om deltagernes indsigter og udfordringer oven på kurset

Deltagerne deles op i grupper og får til opgave at diskutere de indsigter de har fået ud af kurset, og hvad de ser som egne udfordringer. De opfordres til at fokusere på hvad der giver mening for dem, for at bruge dette til den afrundende plenumsamtale.

Oplæg og plenumsamtale: Det gode liv – mening og livsbekræftende visioner i den 3. Akt:

Efter to lange dage er deltagerne blevet mere bevidste om, hvad der er vigtigt for dem at få tænkt igennem. Oplægget er en samtale mellem kursusholderne og deltagerne, hvor publikum involveres og understøttes i at tale i plenum om, hvad der er vigtigst for dem som seniorer. Her vil vi i særlig grad fokusere på mening, og hvordan meningsskabelse har betydning for menneskers evne til at håndtere livets udfordringer.

Opsamling og afslutning